Academic Positions Danmark

De Nationale Geologiske Underøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og private inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.

GEUS' arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland. GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet - GEUS er partner i Geocenter Danmark - GEUS er tilknyttetEuroGeoSurveys

Jobs i De Nationale Geologiske Underøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)