Academic Positions Danmark

Færøernes Universitet

August 2008 var en milesten for Færøernes Universitet. På den dato fusionerede det Færøske Institut for Pædagogik of Undervisning, det Færøske Institut for Sygepleje samt Færøernes Universitet (Fakultet for Færøsk Sprog og Literatur, Fakultet for Naturvidenskab og Teknologi og Fakultet for Historie og Samfundsvidenskab) til det udvidede og omstrukturerede Færøernes Universitet som vi kender det I dag.

Fusionen var et resultat af gennemførelsen af Færøske Parliamentariske Akt 58, dateret d. 9. juni 2008, på Færøernes Universitet, som senere det ændret gennem det Færøske Parlamentariske Akt 51, dateret d. 8. maj 2012.

Den nye lov er tilgængelig på færøsk her

Universitetet er offentligt finansieret, hvilket betyder, at det er tildelt en årlig bevilling på det færøske nationale budget. Som et eksempel blev universitetet tildelt  68.178.000 kr i regnskabsåret 2010. I 2010 udgjorde nettoudgifter på centrale universitet 30.101.000 kr. Ydermere, bevillingen til de delte centrale tjenester på Debesartrøð udgjorde 1.267.000 kr - disse er de fælles vedligeholdelse og it-tjenester. Universitetet blev også tildelt 100.000 kr for at yde finansiel bistand til internationale studerende, der ønsker at studere og forske på Færøerne. Følgende bevillinger blev også tildelt: Forskningscenter for Social Udvikling 1.305.000 kr, Det Internationale Kontor 765.000 kr, Det Færøske Institut for Pædagogik of Undervisning 23.238.000 kr og Det Færøske Institut for Sygepleje  8.722.000 kr.

I de senere år er der iværksat en række eksternt finansierede projekter. Disse omfatter både Ph.D. forskning og andre forskningsprojekter finansieret af Det Færøske Forskningsråd, Styrelsen for Forskning og Innovation (Danmark), olieselskaber og andre enheder.

Jobs i Færøernes Universitet