Denne stilling er ikke længere aktiv
Aalborg University (AAU)
PRODEKAN FOR UDDANNELSE - DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AALBORG UNIVERSITET – (GENOPSLAG)
Aalborg University (AAU)
Aalborg University offers education and research within the fields of natural sciences, social sciences, humanities, technical and health sciences.
Besøg arbejdsgiverprofil
JOBBESKRIVELSE
Publiceret: 1 måned siden
Ansøgningsfrist: dec. 09
Beliggenhed: Aalborg Ø, Danmark
Du skal logge ind eller oprette en konto for at gemme jobbet
Nævn venligst at du fandt dette job på Academic Positions, når du ansøger.
DEL DETTE JOB

PRODEKAN FOR UDDANNELSE - DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AALBORG UNIVERSITET – (GENOPSLAG)

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat skal varetage den strategiske ledelse af fakultetets uddannelsesaktiviteter og sikre udvikling og høj faglig kvalitet inden for området. Tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest muligt.

STILLINGSBESKRIVELSE

Som prodekan får du reference til dekanen. Du vil sammen med dekanen, prodekan for myndighedsbetjening samt prodekan for forskning og innovation udgøre fakultetsledelsen - dekanatet. Dekanatet arbejder tæt sammen for at sikre synergi mellem de tre grundpiller i universitetets virke; forskning, uddannelse og videnssamarbejde, og har samtidig øje for strategiske muligheder i forhold til f.eks. myndighedsbetjening. Det er derfor afgørende, at du med udgangspunkt i dit ansvarsområde kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, der tænker og agerer på tværs for at sikre synergier. Det er tilsvarende vigtigt, at du formår at videreføre det tætte samarbejde mellem prodekanen for uddannelse og studielederen af School of Engineering and Science samt uddannelsesadministrationen. 

Som prodekan vil du derudover bl.a. få særligt ansvar for:

  • strategisk udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje – herunder at sikre og udvikle sammenhængen mellem ENGINEERINGs uddannelsesportefølje og udviklingen i forskningsfaglighederne

  • at igangsætte og styre udviklingsprojekter der underbygger at ENGINEERINGs uddannelser udnytter potentialerne i ny teknologi, nye arbejdsformer m.v., så vi fortsætter med at levere robuste kandidater til fremtidens danske og internationale arbejdsmarked med afsæt i AAUs PBL-model

  • at være en aktiv spiller i den strategiske udvikling af uddannelsesområdet i Danmark f.eks. gennem aktiv deltagelse i netværk og ved at være til stede i relevante politiske miljøer

  • udvikling og implementering af AAU’s og fakultetets politikker og processer til understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, undervisning og studiemiljø. Dette i samarbejde med studielederen, studienævnsformænd, institutledere og uddannelsesadministrationen

  • at deltage i udvikling af strategi for et bæredygtigt optag af motiverede og velovervejede studerende samt arbejde for et attraktivt studiemiljø og sikre fastholdelse af studerende på fakultetets uddannelser.

Kvalifikationer og kompetencer 
Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et for fakultetet relevant fagområde. Desuden skal ansøgere have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund. 

Derudover forventer vi, at du har:

  • ledelseserfaring og indsigt i danske universiteters organisation, arbejdsform og uddannelser

  • undervisningserfaring fra et universitet

  • et stort netværk i både den danske og den internationale forsknings- og uddannelsesverden og kan begå dig på flydende engelsk

  • evne til at kommunikere med respekt for forskelligheder men samtidig med gennemslagskraft, der sikrer retning og klarhed.

Om fakultetet Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) er et nyt fakultet, der er resultatet af, at det tidligere Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet pr. 1. januar 2017 blev opsplittet i to fakulteter. ENGINEERING omfatter pt. ca. 3.500 studerende og godt 765 videnskabelige medarbejdere fordelt på AAUs 3 campusser i hhv. Aalborg, Esbjerg og København. Fakultetet består af 6 institutter – Byggeri og Anlæg, Materialer og Produktion, Kemi og Biovidenskab, Matematiske Fag, Energiteknik og Statens Byggeforskningsinstitut. Derudover hører School of Engineering and Science, der driver fakultetets bachelor-, diplomingeniør- kandidat- og masteruddannelser, samt Adgangskursus, også til fakultetet.

Uddannelserne på ENGINEERING er af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Vores dimittender tilfører arbejdsmarkedet nye kompetencer og ny viden. Som prodekan for uddannelse er det din fornemste opgave i samarbejde med ledere, medarbejdere og studerende på ENGINEERING samt aftagere af vores dimittender, at fastholde, udvikle og profilere dette. Det drejer sig både om udviklingstiltag af strategisk karakter samt ændringer, der følger af forandringer og reformer inden for uddannelsesområdet. Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på ENGINEERING udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring (PBL). Det betyder, at de studerende opnår en stor del af deres læring ved at samarbejde om at analysere konkrete problemstillinger. Denne samarbejdsform danner grobund for et værdifuldt og attraktivt studiemiljø, den problem- og projektorienterende tilgang til læring er i fokus samtidig med, at samarbejde med virksomheder og det omgivende samfund prioriteres højt.

Ansættelsesproces 
Fakultetet er repræsenteret på alle tre campusser i både Aalborg, Esbjerg og København. Tjenestestedet for stillingen er Aalborg.   Hvis du er interesseret i yderligere information se www.aau.dk og www.engineering.aau.dk . 

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Mogens Rysholt Poulsen på mobil 2215 1444 eller via mail dekan-engineering@adm.aau.dk . Der kan desuden rettes henvendelse til Strategisk Rådgiver på ENGINEERING fakultetet Jacob Glensvang på mobil 2524 7514 eller på mail jag@adm.aau.dk . 
 

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse sker på åremål i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC i en stilling klassificeret i LR36. Lønnen tager udgangspunkt i en grundløn, åremålstillæg og pensionsbidrag. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling vil ske efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

Herudover vil der for den rette profil i mindre omfang være mulighed for at bevare forskningsaktiviteter i stillingen.

Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt dine overvejelser om udviklingen af fakultetets uddannelsesområde de kommende år. Vedlæg desuden CV og publikationsliste.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

STILLINGSNUMMER

938591

ANSØGNINGSFRIST

09/12/2017

Læs mere
Du skal logge ind eller oprette en konto for at gemme jobbet