...
Åbo Akademi University

Professor i praktisk teologi

2021-12-18
Gem som foretrukken Opret jobnotifikation

Åbo Akademi är ett internationellt forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning. 

Åbo Akademi ledigförklarar en befattning som professor i praktisk teologi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, i Åbo, med start 1.8.2022 eller enligt överenskommelse. 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi är en dynamisk och gränsöverskridande utbildningsmiljö i vilken mångsidig forskning bedrivs, bland annat utifrån akademins minoritetsprofilering. 

Till fakultetens verksamhetsområden hör fem utbildningslinjer: kultur, historia och filosofi; språk; logopedi; psykologi; teologi. Vid fakulteten finns ca 25 professorer och biträdande professorer samt annan undervisande och forskande personal som uppgår till drygt 100. Antalet examensstuderande uppgår till 1150, varav drygt 200 är forskarstuderande. Vid fakulteten finns Inez och Julius Polin-institut för teologisk forskning. Ämnet praktisk teologi finns vid utbildningslinjen för teologi.

ARBETSBESKRIVNING OCH BEHÖRIGHET

Professorn i praktisk teologi ger undervisning och bedriver forskning i praktisk teologi och ansvarar för utvecklingen av verksamheten förenligt med utbildningslinjens profil och uppgift.

Till uppgifterna hör ytterligare att anskaffa forskningsmedel och delta i nationellt, nordiskt och vidare internationellt samarbete inom sitt område, samt bidra till fakultetens övergripande forskningsmiljö. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer. 

Av professorer krävs förutom doktorsexamen gedigen vetenskaplig kompetens samt pedagogisk kompetens, visad förmåga att leda forskningsprojekt och anskaffa forskningsmedel, internationell forskningserfarenhet samt ledarskapsförmåga. 

Främjande av integrationen mellan teori och praxis är i fokus i såväl utbildning som forskning vid ämnet praktisk teologi. Av befattningsinnehavaren är det därför önskvärt med en empiriskt förankrad teologisk forskningsprofil och ett gediget metodologiskt kunnande, med kompetens i kvalitativa och kvantitativa metoder. Vidare förväntas befattningsinnehavaren vara delaktig i att utveckla ämnets verksamhet i riktning mot frågor om diakoni i ljuset av minoritetsaspekter, hållbarhet, mobilitet och diversitet förenligt med utbildningens ansvar att lyfta upp dessa frågor samt deras relevans för den samfundsmässiga praktiken.

Mera information om befattningen och dess preciserade uppgiftsområde, förväntad profil, behörighetskrav, samt krav gällande språkkunskaper, aktuella bedömningskriterier och anställningsförfarandet, hittas i befattningens redogörelse: http://web.abo.fi/befattningar/2021/Redogorelse_professor_praktisk_teologi.pdf

Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter inom det aktuella området att söka befattningen. Åbo Akademi är Nordens port till Finland och teologiska utbildningslinjen har en roll i våra strategiska satsningar i Norden. 

Åbo Akademis förvaltningsspråk är svenska. Undervisningen vid ämnet ges på svenska och engelska. Kraven på språkkunskaper för lärarbefattningar vid Åbo Akademi framgår i sin helhet av universitetslagens 78 § (558/2009) samt § 1 och 2 i Instruktionen om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010). Utländska sökande ska visa kunskaper i svenska  som en framgångsrik skötsel av befattningen förutsätter. Fakulteten avgör i samråd med språknämnden för varje sökandes del huruvida hen har tillräckliga kunskaper beaktande uppdraget. 

Sökande som saknar intyg över sina kunskaper i svenska kan få sina kunskaper prövade och vid behov avlägga språkprov inför Åbo Akademis språknämnd. Läs mera om visandet av språkkunskaper vid Åbo Akademi: https://www.abo.fi/information-om-sprakkunskapskrav-for-sokande-till-undervisningsbefattningar/

LÖN
Lönen för professor erläggs enligt kravnivå 8-11 i enlighet med kravnivåtabellen för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. https://www.sivista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Salary-Scales-010820-and-010621.pdf

ANSÖKAN
Ansökan lämnas in via universitetets e-rekryteringssystem i formuläret nedan. En lista över de lediga jobben vid Åbo Akademi och ytterligare anvisningar om hur man lämnar in en elektronisk ansökan finns på Lediga jobb vid Åbo Akademi www.abo.fi/jobb.

Ansökan lämnas in senast onsdagen den 8 december 2021, kl. 15.00 (finsk tid) tillsammans med följande bilagor:

  1. Ansökningsbrev  (högst 1 sida)
  2. En meritförteckning (enligt modell av Forskningsetiska delegationen, TENK, https://tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare). Till meritförteckningen bifogas därtill en fullständig publikationsförteckning (se anvisning för uppgörande av publikationsförteckning: https://www.abo.fi/anvisningar-for-sokande-till-undervisnings-och-forskningsuppdrag/ 
  3. Kopior av betyg och eventuella språkintyg
  4. En pedagogisk portfölj, se anvisning: http://web.abo.fi/befattningar/Pedagogisk_portfolj2021.pdf
  5. En separat lista på max. 10 publikationer, som den sökande önskar åberopa för att styrka sin kompetens. Publikationerna ska tillhandahållas elektroniskt. Den sökande ska tillhandahålla en länk till publikationerna i publikationslistan eller till ett system för fildelning där publikationerna lagrats.
  6. En redogörelse för framtida planerad forskning och vetenskaplig verksamhet (ca 6 s.) 
  7. En beskrivning av sökandes syn på uppdraget, d.v.s. hur den sökande planerar att sköta uppdraget med framgång samt utveckla ämnesområdet (ca 2 s). 
  8. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner, som beredningsgruppen vid behov kan kontakta.  

För ytterligare stöd med elektroniska ansökningshandlingar i rekryteringssystemet, vänligen läs: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

INFORMATION
Frågor kring befattningen kan riktas till dekan Peter Nynäs (e-post: peter.nynas[a]abo.fi, tel: +358 (0)40 587 3187) eller (om ansökningsprocessen) HR-specialist Jenni Kronqvist (e-post: jenni.kronqvist[a]abo.fi, tel: +358 (0)50 401 3660).

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Jobbeskrivelse

Titel
Professor i praktisk teologi
Beliggenhed
Domkyrkotorget 3 Åbo, Finland
Publiceret
2021-11-03
Ansøgningsfrist
2021-12-18
Jobtype
Gem som foretrukken Opret jobnotifikation

Flere job fra denne arbejdsgiver

Om arbejdsgiveren

Established 100 years ago, Åbo Akademi University operates currently in Turku and Vaasa. Our leading principles include diversity, openness, coura...

Besøg arbejdsgiverens side

Se relaterede job

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 uge siden
...
Solar Energy Assistant/Associate Professor University of Nizwa 10 måneder siden
...
Assistant Professor in Marketing Wenzhou-Kean University 3 måneder siden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 uge siden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 uge siden
Flere job

Relevante artikler

...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min læsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min læsning
...
Towards a Green and Ethical Future University of Jyväskylä 4 min læsning
...
Herbal Warfare: A Natural Weapon to Fight Parasites Free University of Bozen - Bolzano 4 min læsning
Flere Stories