...
Södertörn University

Lektor i religionsvetenskap med didaktisk inriktning

2022-01-31
Gem som foretrukken Opret jobnotifikation

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet religionsvetenskap ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution. Förutom religionsvetenskap innefattar den arkeologi, arkivvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi samt centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet, Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University (MARIS) och Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS). Ämnet religionsvetenskap har en inriktning mot levd religion, med profilområdena islam, kristendom, nyreligiositet, sekularitet, interkulturell religionsdidaktik, samt religion och hälsa. Religionsvetenskaplig utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå och ämnet har dessutom uppdrag inom flera av högskolans övriga program och professionsutbildningar, såsom lärarutbildningen, journalistutbildningen, programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER), Europaprogrammet och programmet Interkulturellt företagande (IKF).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning i religionsvetenskap, främst inom ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap. Undervisning inom andra lärarprogram kan också förekomma. I anställningen ingår utveckling och genomförande av utbildning på grund-, och avancerad nivå, samt handledning och examination av studenter. Arbetsuppgifterna kan även innefatta administrativa uppgifter som att vara ämnes- eller programsamordnare. I anställningen ingår också samverkan både inom högskolan och med det omgivande samhället. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i religionsvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning viktas pedagogisk skicklighet högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 

  • Pedagogisk skicklighet inom lärarutbildning
  • Forskningsskicklighet inom religionsvetenskaplig barn- och ungdomsforskning och/eller religionsdidaktik
  • Lärarexamen
  • God samarbetsförmåga
  • Administrativ skicklighet
  • Samverkansskicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 220131.

Ytterligare upplysning
Linda Vikdahl, avdelningsföreståndare, 08-608 44 16, linda.vikdahl@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!
På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.
En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.
Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.
Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision
Fackliga kontaktpersoner:
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se
Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Jobbeskrivelse

Titel
Lektor i religionsvetenskap med didaktisk inriktning
Arbejdsgiver
Beliggenhed
Alfred Nobels allé 7 Huddinge, Sverige
Publiceret
2021-12-03
Ansøgningsfrist
2022-01-31
Jobtype
Gem som foretrukken Opret jobnotifikation

Flere job fra denne arbejdsgiver

Om arbejdsgiveren

Södertörn University provides high quality research and education at all levels, offering a friendly atmosphere and an inspiring environment. Our m...

Besøg arbejdsgiverens side

Se relaterede job

...
Become an IB Examiner for Swedish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 måned siden
...
Become an IB Examiner for Croatian A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 måned siden
...
Become an IB Examiner for Danish A: Literature International Baccalaureate® (IB) 1 måned siden
Flere job

Relevante artikler

...
A Linguist’s View of the International Criminal Court University of Jyväskylä 4 min læsning
...
Bridging Adolescence and Society with Neuroscience Erasmus University Rotterdam 4 min læsning
...
The Power of Ultrafast Lasers Advanced Research Center for Nanolithography ARCNL 4 min læsning
...
Going Nuclear to Save Time University of Jyväskylä 5 min læsning
Flere Stories