Ledige jobs

Opret jobnotifikation
SØGERESULTAT (111 JOBS)
Sponsoreret
University of Southern Denmark
University of Southern Denmark
Beliggenhed: Odense M, Danmark | Ansøgningsfrist: sep. 01
Associate professorship in American history
The Department of History, University of Southern Denmark, invites applications for an associate professorship (lektor) in American history at the Center for American Studies. The appointment is tenured and begins on February 1, 2018, or as soon as possible thereafter. Job...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: jul. 04
University of Vienna
University of Vienna
Beliggenhed: Vienna, Østrig | Ansøgningsfrist: jul. 04
Senior Lecturer at the Division of Business Languages
The University of Vienna (15 faculties, 4 centres, about 174 fields of study, approx. 9.500 members of staff, more than 94.000 students) seeks to fill the position from 01.10.2017 of a     Senior Lecturer at the Division of Business Languages   Reference...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: aug. 15
Jönköping University
Jönköping University
Beliggenhed: Jönköping , Sverige | Ansøgningsfrist: aug. 15
Teacher/Researcher in Industrial engineering and management
The School of Engineering is one of four schools within Jönköping University. We offer attractive technical education at undergraduate and graduate levels and conduct advanced research in several technological areas. The School of Engineering is able to award doctorates in the...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: aug. 15
Jönköping University
Jönköping University
Beliggenhed: Jönköping , Sverige | Ansøgningsfrist: aug. 15
Lärare/Forskare i Industriell organisation och produktion
Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi erbjuder attraktiva tekniska utbildningar på grund- och avancerad nivå och bedriver avancerad forskning inom en rad teknikområden. Tekniska högskolan har examensrättigheter för...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: aug. 21
University of Helsinki
University of Helsinki
Beliggenhed: Helsinki, Finland | Ansøgningsfrist: aug. 21
University lecturer, history
The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies belongs to the Faculty of Arts, University of Helsinki, and has a strong profile in the multidisciplinary research and teaching of the humanities. The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies,...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: aug. 21
University of Helsinki
University of Helsinki
Beliggenhed: Helsinki, Finland | Ansøgningsfrist: aug. 21
Universitetslektor, Historia
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning hör till Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Institutionens styrka är mångdisciplinär humanistisk forskning och undervisning. Institutionen för filosofi, historia, kultur- och...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: jul. 31
University of Helsinki
University of Helsinki
Beliggenhed: Helsinki, Finland | Ansøgningsfrist: jul. 31
2 universitetslektorer, matematisk statistik och finans- och försäkringsmatemik
Helsingofrs universitet är ett av de främsta mångvetenskapliga forskningsuniversi-teten i världen. Universitetet består av 11 fakulteter och dessutom skilda enheter, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Universitetet har 35 000...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: jul. 16
University of Jyväskylä
University of Jyväskylä
Beliggenhed: Jyväskylä, Finland | Ansøgningsfrist: jul. 16
Senior Lecturer, Aquatic Sciences
The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences. The University is Finland’s leading expert in teacher education and adult education, as well as the major...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: jul. 31
Linnaeus University
Linnaeus University
Beliggenhed: Växjö, Sverige | Ansøgningsfrist: jul. 31
Universitetslektor i matematikdidaktik
Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Institutionen för matematik, fakulteten för teknik, bedriver undervisning i matematik och matematikdidaktik på ett 20-tal...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: jul. 31
Linnaeus University
Linnaeus University
Beliggenhed: Växjö, Sverige | Ansøgningsfrist: jul. 31
Senior lecturer in mathematics education
Welcome to Linnaeus University! A place for knowledge, ideas and development. For growth potential and a belief in the future. In Småland and in the world. The Department of Mathematics at the Faculty of Technology offers teaching in mathematics and mathematics education as...