Din jobnotifikation er blevet oprettet.

196 Jobs i Sverige

Find ledige jobs indenfor Sverige. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt Sverige jobs den dag de bliver slået op.

SØGERESULTAT (196 JOBS)
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 29
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Beliggenhed: Göteborg, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 29
Universitetslektor i Fysik
Diarienummer: PAR 2017/1427 Arbetsform: Tillsvidareanställning Placering: Inst för fysik Sista ansökningsdag: 2019-04-29 Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i moderna lokaler på Chalmersområdet i Johanneberg och har cirka 80...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 29
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Beliggenhed: Göteborg, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 29
Senior Lecturer
Diary id: PAR 2017/1427 Employment level: Open ended Location: Department of Physics Apply by: 2019-04-29 The Department of Physics at the University of Gothenburg is located on the main campus of Chalmers University of Technology in Gothenburg, with a total of some...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: mar. 29
Örebro University
Örebro University
Beliggenhed: Örebro, Sverige | Ansøgningsfrist: mar. 29
Kommunikatör
Vi söker en kommunikatör för visstidsanställning för att kommunicera vår forskning och innovation. Tjänsten är placerad centralt under kommunikationschefen på Avdelningen för kommunikation och samverkan. Avdelningen för kommunikation och samverkan ansvarar för...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 12
Örebro University
Örebro University
Beliggenhed: Örebro, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 12
Universitetslektorer/universitetsadjunkter i sociologi, visstid
Vi söker 2-3  universitetslektorer/universitetsadjunkter i sociologi för tidsbegränsad anställning på sex månader vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning. Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 11
KTH Royal Institute of Technology
KTH Royal Institute of Technology
Beliggenhed: Stockholm, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 11
Postdoc in Robotics, Machine Learning and Computer vision
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a key centre of intellectual talent and innovation. We are Sweden’s largest technical research and learning institution and home to...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 11
KTH Royal Institute of Technology
KTH Royal Institute of Technology
Beliggenhed: Stockholm, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 11
Postdoktorer inom Robotik, Maskininlärning och Datorseende
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 28
Karlstad University
Karlstad University
Beliggenhed: Karlstad, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 28
Senior lecturer in religious studies
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 28
Karlstad University
Karlstad University
Beliggenhed: Karlstad, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 28
Universitetslektor i religionsvetenskap
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 11
Örebro University
Örebro University
Beliggenhed: Örebro, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 11
Universitetslektor i matematik med inriktning mot matematikdidaktik
Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är matematik med inriktning mot matematikdidaktik. Bakgrund Matematikämnet vid Örebro universitet är verksamt inom flertalet utbildningar, särskilt inom lärarutbildning och ingenjörsutbildningar, och omfattar...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 26
Södertörn University
Södertörn University
Beliggenhed: Huddinge, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 26
Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,...