Din jobnotifikation er blevet oprettet.

241 Underviser jobs

Find ledige underviser jobs her. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt jobs den dag de bliver slået op.

SØGERESULTAT (241 JOBS)
Sponsoreret
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation
Beliggenhed: Copenhagen K, Danmark | Ansøgningsfrist: mar. 31
Lektorat i design og bæredygtighed på KADK
Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling med mulighed for deltid som lektor med særligt fokus på design og bæredygtighed herunder bæredygtige strategier i forhold til virksomheder,...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 29
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Beliggenhed: Göteborg, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 29
Universitetslektor i Fysik
Diarienummer: PAR 2017/1427 Arbetsform: Tillsvidareanställning Placering: Inst för fysik Sista ansökningsdag: 2019-04-29 Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i moderna lokaler på Chalmersområdet i Johanneberg och har cirka 80...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 29
University of Gothenburg
University of Gothenburg
Beliggenhed: Göteborg, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 29
Senior Lecturer
Diary id: PAR 2017/1427 Employment level: Open ended Location: Department of Physics Apply by: 2019-04-29 The Department of Physics at the University of Gothenburg is located on the main campus of Chalmers University of Technology in Gothenburg, with a total of some...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 12
Örebro University
Örebro University
Beliggenhed: Örebro, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 12
Universitetslektorer/universitetsadjunkter i sociologi, visstid
Vi söker 2-3  universitetslektorer/universitetsadjunkter i sociologi för tidsbegränsad anställning på sex månader vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning. Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 14
University of Helsinki
University of Helsinki
Beliggenhed: Helsinki, Finland | Ansøgningsfrist: apr. 14
Uni­ver­si­tets­lek­tor I Nor­disk Lit­te­ra­tur
Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studenter och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter i...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 28
Karlstad University
Karlstad University
Beliggenhed: Karlstad, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 28
Senior lecturer in religious studies
Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 28
Karlstad University
Karlstad University
Beliggenhed: Karlstad, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 28
Universitetslektor i religionsvetenskap
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 11
Örebro University
Örebro University
Beliggenhed: Örebro, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 11
Universitetslektor i matematik med inriktning mot matematikdidaktik
Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är matematik med inriktning mot matematikdidaktik. Bakgrund Matematikämnet vid Örebro universitet är verksamt inom flertalet utbildningar, särskilt inom lärarutbildning och ingenjörsutbildningar, och omfattar...
3 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 15
University of Helsinki
University of Helsinki
Beliggenhed: Helsinki, Finland | Ansøgningsfrist: apr. 15
Kli­nisk Lä­ra­re, Lung­sjuk­do­mar och Al­ler­go­lo­gi
Medicinska fakulteten främjar vetenskaplig forskning av hög kvalitet och ansvarar för den forskningsbaserade grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen i medicin och odontologi samt psykologi och logopedi och för det engelskspråkiga magisterprogrammet Transmed....
3 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 26
Södertörn University
Södertörn University
Beliggenhed: Huddinge, Sverige | Ansøgningsfrist: apr. 26
Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,...