Din jobnotifikation er blevet oprettet.

81 Jobs i Norge

Find ledige jobs indenfor Norge. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt Norge jobs den dag de bliver slået op.

SØGERESULTAT (81 JOBS)
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 21
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Beliggenhed: Kristiansand S, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 21
Professor/førsteamanuensis i folkehelsevitenskap
Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som professor/ førsteamanuensis i folkehelsevitenskap. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Hovedarbeidssted er...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 11
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Beliggenhed: Kristiansand S, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 11
Inkubatorleder ved UiA Nyskaping
Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig to faste stillinger, en 100 % stilling og en inntil 50 % stilling, som inkubatorledere ved UiA Nyskaping med tiltredelse etter avtale. Stillingene er knyttet til Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon ved...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 13
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Beliggenhed: Kristiansand S, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 13
Avdelingsingeniør
Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 1-årig midlertidig 100 % stilling som avdelingsingeniør, tilknyttet Institutt for IKT. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse snarlig etter avtale med fakultetet.  Institutt...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 13
University of Agder (UiA)
University of Agder (UiA)
Beliggenhed: Kristiansand S, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 13
Rådgiver ved Senter for læring og undervisning
Om stillingen Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver i engelsk språk med virkning fra 01.08.19 eller snarest deretter. Stillingen er knyttet til det nyopprettet Senter for læring og undervisning (SLU), som også inneholder et...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 06
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 06
Resepsjonsmedarbeider med oppgaver innen innkjøp
Fast stilling som førstekonsulentResepsjonsmedarbeider med oppgaver innen innkjøpFakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker ny medarbeider til Seksjon for økonomi og drift. Vi er 12 dedikerte medarbeidere som har ansvaret for fakultetets regnskap og...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 13
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 13
Stipendiat innen forskning på sykepleiefaglig kompetanse, samarbeid og utdanning i prosjekt om «hjemmesykehus for barn»
Stipendiat innen forskning på sykepleiefaglig kompetanse, samarbeid og utdanning i prosjekt om «hjemmesykehus for barn»Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeider det ledig en åremålsstillings om stipendiat innen fagområdets...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 10
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 10
Stipendiat til forskningsgruppen «Kvinners og barns helse»
 Stipendiat til forskningsgruppen «Kvinners og barns helse»Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet kvinners og barns helse.Det er stor forskningsaktivitet på...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 13
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 13
Førsteamanuensis/universitetslektor i maskintekniske fag
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er ett av fem institutter ved TKD. MEK tilbyr studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå i ingeniørutdanning og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har om lag 40 ansatte og om...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 10
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 10
Førsteamanuensis/universitetslektor i kjemi, biokjemi eller bioteknologi
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. MEK tilbyr studier på bachelor, master og ph.d.-nivå i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: jun. 17
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jun. 17
Assistant/Asscociate professor in archival science
Assistant/Asscociate professor in archival science Department of Archivistics, Library and Information Science has available a tenured position as assistant or associate professor in archival science. The position will be related mainly to an online one-year further education...