Din jobnotifikation er blevet oprettet.

87 Jobs i Norge

Find ledige jobs indenfor Norge. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt Norge jobs den dag de bliver slået op.

SØGERESULTAT (87 JOBS)
16 timer siden | Ansøgningsfrist: jan. 04
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jan. 04
Studieledere ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning
Ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to stillinger som studieleder med ansettelse for snarlig tiltredelse. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med oppstart snarest...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 16
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 16
Førsteamanuensis/førstelektor i naturfagsdidaktikk
Ved Institutt grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium er det ledig ei 50 % mellembels stilling som førsteamanuensis/førstelektor i naturfagsdidaktikk med hovudvekt på fysikk og/eller kjemi med tilsetjing for perioden...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 16
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 16
Ph.d. -stipendiat innen migrasjon og helse
Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet prosjektet «Giving torture survivors a voice: developing guidelines to prevent re-traumatization during surgical care»Stillingen...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: jan. 11
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jan. 11
Forskere til Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 17
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 17
Associate Professor (førsteamanuensis or førstelektor) of Music Education
There are two vacant temporary positions, one at 100 % and the other at 50 %, as Associate Professor (førsteamanuensis or førstelektor) of Music Education at the Department of Primary- and Lower Secondary Education at the Faculty of Education and International Studies for one...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 17
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 17
Førsteamanuensis/førstelektor i musikk
Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % og en 50 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i musikk med ansettelse for perioden 01.08.21-31.07.22. I dag består...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 17
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 17
Associate Professor (førsteamanuensis or førstelektor) of English Education
There are two 100 % vacant temporary full-time positions as Associate Professor (førsteamanuensis or førstelektor) of English education at the Department of Primary- and Lower Secondary Education at the Faculty of Education and International Studies. One position is vacant...
16 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 17
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 17
Førsteamanuensis/førstelektor i engelsk/engelsk didaktikk
Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to 100 % midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i engelskdidaktikk, én stilling med ansettelse fra 01.05.21, og én med ansettelse...
18 timer siden | Ansøgningsfrist: dec. 22
UiT The Arctic University of Norway
UiT The Arctic University of Norway
Beliggenhed: Tromsø, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 22
Professor / Associate Professor in Societal Safety and Security
The position UiT The Arctic University of Norway (UiT), Faculty of Science and Technology, has a permanent position vacant as professor / associate Professor in Societal Safety and Security. The position is affiliated to the Department of Technology and Safety, and will be...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: dec. 15
VID Specialized University
VID Specialized University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: dec. 15
Studieleder ved bachelor i sykepleie
Fakultet for helsefag i Bergen Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor-, videreutdanning- og masternivå, blant annet innen sykepleie. Fakultetets sykepleieutdanning er en av de største i Norge, med opptak av nærmere 500 studenter hvert år fordelt på studiestedene...