Din jobnotifikation er blevet oprettet.

87 Jobs i Norge

Find ledige jobs indenfor Norge. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt Norge jobs den dag de bliver slået op.

SØGERESULTAT (87 JOBS)
17 timer siden | Ansøgningsfrist: feb. 13
VID Specialized University
VID Specialized University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 13
Førsteamanuensis i sosialantropologi/sosiologi/globale studier
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt». VID har over 5200 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes, Stavanger og Tromsø Formålet er å tilby...
5 dage siden | Ansøgningsfrist: feb. 12
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 12
Leder til Senter for profesjonsstudier
OsloMet - storbyuniversitetet er landets største universitet for profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.Til å lede vårt Senter for profesjonsstudier...
5 dage siden | Ansøgningsfrist: feb. 14
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 14
PhD Fellowship position in Deep Learning based Real-time Recommender Systems
Position The Faculty of Technology, Art and Design currently has an opening for a PhD position at the Department of Computer Science. The fellowship will be for a period of four years with 25% compulsory work (teaching, lab, or project supervision responsibilities at the...
7 dage siden | Ansøgningsfrist: feb. 01
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 01
Associate professor
Dersom det ikke melder seg søkere med relevant førstestillingskompetanse kan det i stilling 1og 3 bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering innen tre år.Would you like to teach the social educators of the future?The...
7 dage siden | Ansøgningsfrist: jan. 28
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jan. 28
Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjon
Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjonFakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, søker medarbeider til ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Vikariatet har en varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse....
8 dage siden | Ansøgningsfrist: feb. 01
The University of South-Eastern Norway
The University of South-Eastern Norway
Beliggenhed: Kongsberg, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 01
Universitetslektor/ førstelektor/ førsteamanuensis
Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og...
8 dage siden | Ansøgningsfrist: feb. 01
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 01
FoU-rådgiver og prosjektkontroller
Rådgiver/seniorrådgiver – Forsking og utvikling (FoU) og prosjektkontroller – Arbeidsforskningsinstituttet AFIArbeidsforskningsinstituttet driver handlingsrettet arbeidslivsforskning på bedriftsutvikling og innovasjon; iverksetting av offentlig politikk; organisering,...
10 dage siden | Ansøgningsfrist: jan. 31
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jan. 31
Førstekonsulent til administrativt arbeid på poliklinikk
Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi har ledig stilling som førstekonsulent. Stillingen er knyttet til instituttets interne poliklinikk der fysioterapistudenter, studieretning mensendieck, har sin praksisperiode. Stillingen er ledig fra mars/april 2019 og er...
10 dage siden | Ansøgningsfrist: jan. 31
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: jan. 31
Research fellow in physiotherapy
Research fellow in physiotherapy affiliated to the project Overvektsbehandling og hverdagsliv – barns erfaringer (‘overweight treatment and daily life – children’s experiences’). There is a vacancy for a research fellow in a fixed-term position at the Faculty of Health...
12 dage siden | Ansøgningsfrist: feb. 10
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Beliggenhed: Trondheim, Norge | Ansøgningsfrist: feb. 10
Forskningsmedarbeider innen digital humaniora/ samfunnsvitenskap (123/18)
Ved Bibliotekseksjonen for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som Forskningsmedarbeider innen digital humaniora/ samfunnsvitenskap (123/18) Om stillingen  Stillingen er plassert i Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og...