Din jobnotifikation er blevet oprettet.

103 Jobs i Norge

Find ledige jobs indenfor Norge. Tilmeld dig vores jobnotifikationer for at få tilsendt Norge jobs den dag de bliver slået op.

SØGERESULTAT (103 JOBS)
1 dag siden | Ansøgningsfrist: apr. 12
University of Stavanger
University of Stavanger
Beliggenhed: Stavanger, Norge | Ansøgningsfrist: apr. 12
Ph.D fellowship in Organic Chemistry
Job description The University of Stavanger invites applicants for a Ph.D fellowship in Organic Chemistry at the Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry, Bioscience and Environmental Technology. The postition is vacant for accession as soon as...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: mar. 21
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 21
ALDERSFORSKERE til Seksjon for aldersforskning og boligstudier
Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA søker forskere som har særlig interesse og kompetanse innenfor aldersforskning knyttet til temaområdene arbeidsmarked, sivilsamfunn og familie. Seksjon for aldersforskning og boligstudier er...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: mar. 21
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 21
BOLIGFORSKERE til Seksjon for aldersforskning og boligstudier
Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA søker forskere som har særlig interesse og kompetanse innenfor boligforskning knyttet til temaområder som boforhold, boligbehov, boligetterspørsel, boligmobilitet, boligpolitikk, kontekstuelle...
1 dag siden | Ansøgningsfrist: mar. 17
OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet – Oslo Metropolitan University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 17
Studieleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning
Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en stilling som studieleder for perioden 01.08.2021-31.07.2025. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: mar. 25
University of Stavanger
University of Stavanger
Beliggenhed: Stavanger, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 25
Ph.D fellowship in religion, culture and society
Job description The University of Stavanger invites applicants for a Ph.D fellowship in the research field religion, society and culture at the Faculty of Arts and Education, Department of Cultural Studies and Languages. The position is vacant from 1 August 2021.  This...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: mar. 25
University of Bergen
University of Bergen
Beliggenhed: Bergen, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 25
Postdoctoral Fellow Philosophy of Criminal Law
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: mar. 25
University of Bergen
University of Bergen
Beliggenhed: Bergen, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 25
Postdoctoral Fellow Criminal Law/Legal Empirical Studies
UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes. Do you want to take part in shaping the...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: apr. 06
University of Bergen
University of Bergen
Beliggenhed: Bergen, Norge | Ansøgningsfrist: apr. 06
Førsteamanuensis
UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Førsteamanuensis Vi ønskjer...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: mar. 09
BI Norwegian Business School
BI Norwegian Business School
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 09
Koordinator - Executive
Koordinator  Vil du være godt vertskap og yte god service i møte med studenter som ønsker livslang læring? Vil du bidra til lønnsom og robust gjennomføring, samt kontinuerlig forbedring av kurs og programmer for etter- og videreutdanningsmarkedet? Vil du gi BIs faglige...
2 dage siden | Ansøgningsfrist: mar. 15
VID Specialized University
VID Specialized University
Beliggenhed: Oslo, Norge | Ansøgningsfrist: mar. 15
To stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk med relevans for høyere utdanning
Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) SLIPP ble etablert i desember 2018 for å styrke VIDs posisjon som høyrere utdanningsinstitusjon for profesjonsutdanninger. Senteret skal bidra med ny kunnskap om høyrere utdanning, og være en pådriver for...