...

Syddansk Universitet

Adskillige steder Odense, Danmark
Esbjerg, Danmark
Sønderborg, Danmark
Besøg website

Om arbejdsgiveren

Om SDU

Syddansk Universitet åbnede dørene for de første studerende i Odense i september 1966, og siden da er det gået stærkt. Vi har nu fem fakulteter med over 32.000 studerende, heraf næsten 20 % fra udlandet, og over 5.400 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg, Sønderborg og København. Flere internationale undersøgelser dokumenterer, at vi laver forskning i verdensklasse og er blandt de 50 bedste af verdens unge universiteter.

Syddansk Universitet er efterhånden en del af fortællingen om mange liv. De ca. fem år, man investerer i en universitetsuddannelse, kommer til at sætte dagsordenen for resten af ens tilværelse. Og med omkring 115 uddannelser inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og ingeniørvidenskab, er der nu uddannede fra SDU på stort set alle pladser i det internationale samfund.

Uddannelseskvalitet

Kvalitetssystemet er den samlende betegnelse for Syddansk Universitets bestræbelser på at skabe undervisning af højeste kvalitet og det mest kompetenceudviklende læringsmiljø for vores studerende. Dette skal igennem en koordineret og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere Syddansk Universitets vision:

"Vores studerende udvikler deres faglige og personlige kompetencer i et inspirerende og nyskabende læringsmiljø. Fagligt og pædagogisk har undervisningen højeste kvalitet. Vi forbedrer konstant uddannelserne ud fra nationale og globale behov."

Kvalitetssystemet på Syddansk Universitet skaber sammenhæng mellem det eksterne kvalitetssystem for videregående uddannelser i Danmark (akkrediteringssystemet) og universitetets interne arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af universitetets uddannelser. Det etablerer ensartede og gennemskuelige rammevilkår for alle universitetets uddannelser og for dokumentationen af uddannelsernes kvalitet. I praksis sker kvalitetsarbejdet tæt på de enkelte uddannelser.

Kvalitetssystemet ved Syddansk Universitet er baseret på tre grundlæggende elementer:

  1. Kvalitetsorganisationen
  2. Kvalitetspolitikken for uddannelsesområdet
  3. Dokumentation og opfølgning

Forskning

På universitetets fem fakulteter trives en række stærke forskningsmiljøer inden for en bred vifte af områder. SDU har høstet international anerkendelse for blandt andet tvillingeforskning, robotudvikling og H.C. Andersen Centret.

Forskningen på SDU tjener flere formål:

  1. For det første skaber forskning ny viden og nye indsigter i komplekse problemstillinger.
  2. For det andet understøtter forskning undervisningen på SDU’s uddannelser.
  3. For det tredje bliver resultaterne spredt, så forskningen kan gøre gavn i erhvervslivet og i offentligheden.

I 2016 blev Danish Institute for Advanced Study (D-IAS) indviet på SDU. Her mødes forskere og talenter og inspirerer hinanden på tværs af fagområder, institutter og fakulteter til at udvikle ny forskning.

Arbejdsgiver placering

Find lignende arbejdsgivere

...
KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sverige 133 ledige stillinger
...
KU Leuven Leuven, Belgien 118 ledige stillinger
...
Ghent University Belgien 76 ledige stillinger
...
ETH Zürich Zürich, Schweiz 64 ledige stillinger
...
University of Luxembourg Luxembourg 59 ledige stillinger
Flere arbejdsgivere

Interessante artikler

...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 4 min læsning
...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku 5 min læsning
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 5 min læsning
...
Harnessing the Rhizosphere to Protect Our Soil Free University of Bozen - Bolzano 5 min læsning
Flere Stories