Din jobnotifikation er blevet oprettet.
Arkitektskolen Aarhus
Arkitektskolen Aarhus
Aarhus C, Denmark

Arkitektskolen Aarhus

Om skolen

Arkitektskolen Aarhus er en forsknings- og uddannelsesinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Skolens mission er:

  • At tilbyde akademiske, professionsorienterede bachelor- og kandidatuddannelser på højeste niveau i arkitektur samt ph.d.-uddannelser inden for arkitektfaglige felter.
  • At tilbyde professionsorienteret efter- og videreuddannelse inden for arkitektfaglige felter til og med masterniveau.
  • At udføre forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde på højeste niveau med sigte på kontinuerligt at kvalificere uddannelsen, fagets udøvelse og arkitekturens tværfaglige integration.

Arkitektskolen Aarhus har ca. 750 studerende og beskæftiger ca. 175 medarbejdere. Arkitektskolen har et årligt budget på ca. 100 mio. kr. Faglige Platforme Arkitektskolens videnskabelige medarbejdere er tilknyttet en række faglige platforme, som danner grundlag for skolens undervisning og forskning. På de følgende sider kan du læse om skolens konkrete mål og resultater og de love og bekendtgørelser,  som skolen fungerer indenfor.